Neptun10

10 tekstów – auto­rem jest Nep­tun10.

Czy Bóg jest u Ko­wal­skiego w piw­ni­cy ?
- tak , jeśli Ko­wal­ski ją po­siada ... 

myśl • 27 września 2011, 21:22

Mści­ciel to oso­ba za­gubiona w mro­ku swo­jej oceny 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 stycznia 2011, 19:32

Upadłem ... żeby wstać i przys­to­sować się do życia 

myśl
zebrała 39 fiszek • 18 maja 2010, 20:41

Nie da się "audy­tować" życia
To ab­surd w ki­nie 3D
i męka w 4D ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 maja 2010, 16:34

Nie na­zywaj ko­goś mar­gi­nesem społecznym
I tak wszys­cy zaczy­nają od le­wej strony 

myśl
zebrała 31 fiszek • 7 maja 2010, 16:29

To co war­te …
In­ny wy­miar li­tanii na su­biek­tywnym pa­tosu dnie
Uczu­cia i har­mo­nia w szkle
Edeński po­ker w tle
Prog­res przy­rody i to co szcze­re we mgle
…Wszys­tko co po­wyższe jest cze­goś war­te …
Bo to co war­te, war­te jest Ciebie 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 maja 2010, 14:22

Nie wiek i doświad­cze­nie świad­czy o su­weren­ności i men­talnym dobytku 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 maja 2010, 12:58

Pro­fil śro­dowis­ka gniew­nych ludzi to tsu­nami zuchwałości, którą na co dzień ujeżdżają ...
i jak ten dy­dak­tyczny świat może nas nie wkurwiać 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 maja 2010, 19:59

Człowiek to dość nieus­ta­bili­zowa­na maszy­na, która nie zna war­tości re­lac­ji z Bo­giem
Cza­sami wy­daje mu się, że Bóg kocha go przez fax i wy­syła mu pro­rocze emo­tiko­ny ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 maja 2010, 11:14

Nie sztuką jest być psycho­logiem dla innych,
sztuką jest być psycho­logiem dla siebie ... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 kwietnia 2010, 19:10
Neptun10

12.2016

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Neptun10

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Aktywność